O projekte

Projekt Top20 si kladie za cieľ spojiť sily tretieho sektora, politikov, médií, podnikateľov a občanov v snahe spraviť zo Slovenska lepšie miesto na podnikanie, zamestnávanie a ekonomický rozvoj firiem aj jednotlivcov.

Formálne je tento cieľ stanovený ako dosiahnutie minimálne 20. miesta v rebríčku konkurencieschopnosti Doing Business od Svetovej Banky (v roku 2016 bolo Slovensko na 29. mieste). Prípadné (ne)dosiahnutie tohto cieľa by nemalo ovplyvniť to hlavné snaženie: bojovať proti nezmyselnej byrokracii, vylobovaným obmedzeniam a absurdným povinnostiam vždy a všade tam, kde je to možné.

Top20 nie je o kritike, ale o riešeniach. Náš reformný program obsahuje niekoľko desiatok navrhovaných konkrétnych opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské postavenie na Slovensku. Od veľkých, ako sú zmeny v daňovom, či odvodovom systéme, až po menšie, na ktoré treba len politickú vôľu. Nie sú to opatrenia len pre pravicovú vládu, ale pre akúkoľvek vládu, ktorá má záujem posunúť konkurencieschopnosť Slovenska vpred.

Reformný program Top20 vytvoril INESS po konzultáciách s podnikateľmi, sektorovými organizáciami, politikmi a úradníkmi, ako aj inšpiráciou v iných štátoch sveta. Tento program je živý – v nasledujúcich rokoch ho budeme dopĺňať a upravovať. Pomôcť nám v tom môžete aj Vy: podnikatelia, živnostníci, profesionáli z rôznych odborov ako aj všetci občania, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s nie-tak-efektívnou verejnou správou. Radi zvážime vaše pripomienky a návrhy.

Stránka Top20.sk bude v nasledujúcich rokoch slúžiť ako informačný portál, na ktorom budeme postupne analyzovať, merať a komentovať rôzne existujúce, ale aj prichádzajúce problémy podnikateľského prostredia na Slovensku. Budeme rozoberať ich možné riešenia a v neposlednom rade monitorovať vládu a jednotlivých poslancov v ich činnosti (ne)prospech podnikateľského prostredia.