Odvody

  • Dobrovoľné Nemocenské poistenie pre živnostníkov – nemalé percento živnostníkov pracujúcich vo fyzicky nenáročných povolaniach si dávky vyplývajúce z nemocenského poistenia neuplatňuje aj celé roky. Toto poistenie pre nich predstavuje čistý náklad bez protihodnoty. Zdobrovoľnením tohto poistenia by sa im zvýšili disponibilné príjmy, ktoré by mohli využiť inak (napríklad na nákup poistenia kritických chorôb).
  • Úprava Odvodovo odpočítateľnej položky – tak, aby sa vzťahovala len na sociálne odvody (namiesto súčasných zdravotných), čo umožní zvýšiť objem podpory, skutočne znížiť mzdové náklady na úrovni minimálnej mzdy a zvýšiť čistý príjem zamestnancov.
    Presun odpočítateľnej položky zo zdravotných odvodov na sociálne odvody v rozsahu dôchodkového poistenia (starobné + invalidné) umožní zvýšenie výdavkov štátu na odvodové zaťaženie práce ľudí s nízkym príjmom, či kvalifikáciou. Vyššie výdavky prispejú k reálnemu zníženiu mzdových nákladov na minimálnu mzdu (-25 eur) a zároveň k zvýšeniu čistého príjmu zamestnanca.
  • 200 € oslobodenie dohôd od všetkých odvodov – Pred zavedením odvodov spadalo viac ako 80% dohôd podľa výšky príjmu pod hranicu 200 eur. Väčšina kontraktov preto slúžila študentom, dôchodcom, mamičkám, či bežným zamestnancom na privyrobenie si malej sumy, ktorá mala zlepšiť ich príjmovú situáciu. Odvodová odpočítateľná položka, tak ako si ju dokázali vylobovať študenti, by mala byť dostupná pre všetkých dohodárov s príjmom pod 200 eur mesačne (na mesačnej báze, nie zúčtovacej).
  • Znížiť strop vymeriavacích základov na výpočet odvodov na 3 násobok priemernej mzdy – Vláda pred 3 rokmi zvýšila odvodové zaťaženie rozšírením vymeriavacích základov, a tým zásadne zvýšila odvodové zaťaženie vyššie zarábajúcich skupín zamestnancov. Okrem sociálnych odvodov, ktoré sa zjednotili na výške 5 násobku priemernej mzdy (PM), boli zvýšené aj stropy zdravotných odvodov, z 3 násobku na 5 násobok. Nemožno pritom tvrdiť, že by vzrástla spotreba zdravotnej starostlivosti, a napríklad dávky z nemocenského poistenia sú limitované stropom 1,5 násobku PM. Starobný dôchodok sa dá získať maximálne z 2,3 násobku PM, a preto viac ako polovica odvodového zaťaženia má formu dane, z ktorej poistenec nezíska žiadne nároky na dávky. Pokiaľ je financovanie sociálneho zabezpečenia organizované formou poistenia, resp. je zásluhové, faktor daňového financovania tam nepatrí, takéto financovanie je netransparentné, pred poistencom zakrýva skutočnú podstatu jeho platieb. Navrhujeme preto znížiť strop platieb na 3 násobok PM.
  • Znížiť sadzby odvodov zamestnanca z 9,4% na 7,4% – Jednou z možností ako znížiť odvodové zaťaženie práce je úprava sadzieb jednotlivých fondov sociálneho poistenia na úroveň, ktorá umožní ich vyrovnané financovanie. Odstránia sa tým netransparentné transfery odvodov medzi fondami, a vláda bude nútená priznať skutočnú dieru vo financovaní starobných dôchodkov a financovať ju transparentne zo štátneho rozpočtu. Ak sa sadzby znížia len zamestnancom, klesnú z 9,4% na 7,4% a umožnia rast čistého príjmu zamestnanca.
  • Zrušiť zdravotné odvody z dividend fyzických osôb – Výnos z dividend je kapitálový výnos a ako taký je jediný selektívne zaťažený zdravotnými odvodmi, čo deformuje optimálnu štruktúru financovania podnikov. Extrémne komplikovaná administratíva prenáša neúmerné náklady na daňové subjekty pri veľmi nízkom celkovom výnose.
  • Zrušenie odvodov z nefinančných benefitov zamestnancov. Je nelogické, aby sa zdravotné poistenie či sociálne odvody platili zo služobného auta, alebo lístkov do divadla. Okrem predražovania týchto benefitov a zbytočnej byrokracie to zhoršuje pozíciu dôchodkového systému do budúcna. Budúcim dôchodcom bude totiž treba následne vyplácať aj z toho, že dostali permanentku do fitness centra, či darčekový kôš so šampónmi.
  • Zrušenie zdravotných odvodov z výhier. Platenie zdravotných odvodov z výhier nezapadá do logiky zdravotného poistenia. Naviac výrazne komplikuje radosť z výhier najmä chudobnejším ľuďom, ktorí v prípade výhry napr. osobného automobilu musia na daniach a odvodoch zaplatiť aj niekoľko tisíc eur v hotovosti.