Účtovníctvo

  • Zavedenie predvyplneného daňového priznania pre zamestnancov – zrušenie zamestnávateľských nákladov na prípravu daňových priznaní zamestnancov.
  • Umožniť 100% odpis podnikateľom – Voľnosť v časovom rozložení odpisov umožní investorom efektívnejšie plánovať projekty, pričom sa nezmení výnos verejnej správy. Opatrenie bude mať stimulačný efekt na investície.
  • Zrušiť hrubú mzdu a zaviesť Celkovú mzdu – odvody zamestnávateľa sú odmenou za prácu, preto nie je žiadny dôvod ich zamestnancovi v plnej miere nepriznávať. Zavedenie celkovej mzdy bude spojené s prepočítaním sadzieb odvodov tak, aby nedochádzalo k presunom prebytkov medzi fondmi Sociálnej poisťovne.
  • Zrušiť strop hotovostných platieb – Grécko, Cyprus, či Bulharsko v posledných dvoch rokoch demonštrovali, že hotovosť má ešte stále pevné miesto v monetárnom systéme. Napriek tomu, že sa obmedzenia hotovostných platieb po Európe šíria, krajiny ako Nemecko, Rakúsko, či Slovinsko[1] nemajú žiadne limity na hotovostné platby. Legálnym platidlom na Slovensku je euro a nie je dôvod, aby si fyzické či právnické osoby nemohli vypriadavať platby aj v hotovosti, ak majú také preferencie.